GeoJSON یک استاندارد باز برای ارائه عوارض ساده‌ی جغرافیایی در کنار ویژگی‌های غیرجغرافیایی براساس ساختار JSON هست (اطلاعات بیشتر). برای استفاده از سرویس‌های مرتبط با حصار جغرافیایی مانند این مثال کیت توسعه‌ی وب نیازمند مشخص کردن محدوده‌ی موردنظرتون هستید که برای این کار از یک فایل با فرمت GeoJSON استفاده می‌شود. در این پست به نحوه‌ی ایجاد یک حصار جغرافیایی ساده با استفاده از سایت https://geojson.io می‌پزدازیم.

برای این منظور مراحل زیر را طی می‌کنیم:

۱- وارد سایت geojson.io می‌شویم.

۲- با استفاده از ابزارهای ترسیمی نوار سمت راست، محدوده‌ی مورد نظر را ترسیم می‌کنیم.

۳- از گزینه‌ی save فرمت موردنظر یعنی GeoJSON را انتخاب می‌کنیم.

پاسخی بنویسید